Tyto stránky používají cookies první strany i třetích stran, abychom vám poskytli větší komfort a lepší služby. Jestliže budete dál procházet tyto stránky, máme za to, že souhlasíte s jejich používáním. Pro více informací navštivte naše Zásady používání cookies

Dynamický MDR reometr

Dynamický MDR reometr (MonTech D-MDR 3000)

Produkt firmy Anamet

Dynamický MDR reometr (MonTech D-MDR 3000)

Produkt firmy Anamet

Bezrotorový rotační smykový vulkametr s uzavřenou zkušební komorou, zkoušky dle ISO 6502, ASTM D 5289, ASTM D 6204, DIN 53529.

Podrobné informace

D-MDR 3000 je určen pro měření viskoelastických vlastností polymerů a směsí elastomerů před, během a po vytvrzení. Získaná data udávají přesné informace o zpracovatelnosti, vlastnosti vytvrzení, rychlosti vytvrzení, jakož i chování směsi po vytvrzení.

D-MDR 3000 splňuje celou škálu veškerých zkušebních požadavků: lze charakterizovat polymery či suroviny, jakož základní, dokončené a vytvrzené směsi. Kromě vlastností vytvrzení i charakteristika a zpracovatelnost může být vyhodnocena.

Popis systému

 • Zkušební zařízení se skládá ze strojové části, PC s obrazovkou, klávesnicí a myší včetně tiskárny.
 • Pro sběr dat a řízení zkušebního zařízení se provádí pomocí PC prostřednictvím MonControl analyzačního softwaru. Pro ukládání a analýzu naměřených dat je k dispozici moderní SQL databázová struktura.
 • Vzhledem k robustní a flexibilní konstrukci D-MDR 3000 je možné zařízení použít pro účely kontroly jakosti nejen v laboratoři, ale také přímo v oblasti produkce.
 • Vysoká flexibilita D-MDR 3000 umožňuje uživateli nastavit a spustit libovolné zkušební sekvence s MonControl analyzačním SW.
 • Izotermické a neizormické testy, amplitudové rozmítání, frekvenční rozmítání, teplotní rozmítání, rozmítání smykové rychlosti, relaxace, retardace, hystereze a tahové zkoušky lze definovat, jakož i kombinace jednotlivých sekvencí.

Lze určit následující veličiny:

 • Modul pružnosti ve smyku G' a G''
 • Komplexní modul pružnosti ve smyku G*
 • Točivý moment S' a S''
 • Komplexní točivý moment S*
 • Dynamická viskozita n'
 • Dynamická viskozita komplexní n*
 • Ztrátový úhel d
 • Tangent-delta
 • Tlak (volitelně)

Mezinárodní normy

ISO 6502 / ASTM D 5289 / ASTM D 6204 / ASTM D 6601 / DIN 53529

Měření síly

Snímač točivého momentu upnutý na horní části zkušební komory

Uzavírací systém

Měkké uzavření, aby se zabránilo rotržení fólie a poškození zkušebních vzorků

Systém kontroly teploty

Záznam teplotního gradientu na obrazovce, mikroprocesorem monitorováno

Systém ovládání teploty

Pokojová až 230°C, přesnost +/- 0,03°C, mikroprocesorem řízené (standardně pneumatický dvoukanálový chladící systém, nízkoteplotní chazení (+10/-40°C) volitelně)

Jednotky

 • Kr. moment (dNm, lbf.in, kgf.cm)
 • Modul pružnosti ve smyku (Pa, dynes/cm², psi)
 • Dynamická viskozita (Pa s)
 • Teplota (°C, °F)
 • Tlak (bar, kg na cm²)
 • Čas (min - min / min - s)
 • Frekvence (Hz, cpm)
 • Smyková rychlost (1/s, rad/s)

Podprogramy

 • Amplitudové rozmítání
 • Frekvenční rozmítání
 • Teplotní rozmítání
 • Rozmítání smykové rychlosti
 • Relaxace
 • Redardace
 • Hystereze
 • Tahová zkouška...

Technické specifikace

Amplituda oscilace 0,001° - 180°
Elektrika Jedna fáze 220 V - 230 V, 8 A
Frekvence oscilace 0,001 Hz - 100 Hz
Hmotnost 230 kg
Mezera zkušební komory 0,45 mm nominálně
Rozměry (ŠxVXH) 68x152x60 cm
Rozsah točivého momentu 0,001 - 235 dNm
Tlak vzduchu min. 5 Bar
Velikost vzorku cca 4,5 cm³
Zkušební komora Bikónická, uzavřený systém

Dokumenty ke stažení

O firmě Anamet

Anamet

Anamet

Firma nabízí přístrojové vybavení pro materiálové zkušebny, laboratoře, výzkumná pracoviště i pro procesní měření v provozu.

Praha 5 - Smíchov, Ceská Republika

.P-CTA-4293492301-1339271676