Tyto stránky používají cookies první strany i třetích stran, abychom vám poskytli větší komfort a lepší služby. Jestliže budete dál procházet tyto stránky, máme za to, že souhlasíte s jejich používáním. Pro více informací navštivte naše Zásady používání cookies

MDR reometr

MDR reometr (MonTech Professional MDR 3000)

Produkt firmy Anamet

MDR reometr (MonTech Professional MDR 3000)

Produkt firmy Anamet

Bezrotorový rotační smykový vulkametr s uzavřenou zkušební komorou, zkoušky dle ISO 6502, ASTM D5289 a DIN 53529.

Podrobné informace

MDR 3000 Professional je určen pro měření viskoelastických vlastností polymerů a směsí elastomerů před, během a po vytvrzení. Získaná data udávají přesné informace o zpracovatelnosti, vlastnosti vytvrzení, rychlosti vytvrzení, jakož i chování směsi po vytvrzení.

MDR 3000 Prefessional splňuje celou škálu veškerých zkušebních požadavků: lze charakterizovat polymery či suroviny, jakož základní, dokončené a vytvrzené směsi. Kromě vlastností vytvrzení i charakteristika a zpracovatelnost může být vyhodnocena.

Popis systému

 • Zkušební zařízení se skládá ze strojové části, PC s obrazovkou, klávesnicí a myší včetně tiskárny.
 • Pro sběr dat a řízení zkušebního zařízení se provádí pomocí PC prostřednictvím MonControl analyzačního softwaru. Pro ukládání a analýzu naměřených dat je dispozici moderní SQL databázová struktura.
 • Vzhledem k robustní a flexibilní konstrukci MDR 3000 Professional je možné zařízení použít pro účely kontroly jakosti nejen v laboratoři, ale také přímo v oblasti produkce.
 • Vysoká flexibilita MDR 3000 Professional umožňuje uživateli nastavit a spustit libovolné zkušební sekvence s MonControl analyzačním SW.
 • Izotermické a neizormické testy, amplitudové rozmítání, frekvenční rozmítání, teplotní rozmítání, rozmítání smykové rychlosti, relaxace, retardace, hystereze a tahové zkoušky lze definovat, jakož i kombinace jednotlivých sekvencí.

Lze určit následující veličiny:

 • Modul pružnosti ve smyku G' a G''
 • Komplexní modul pružnosti ve smyku G*
 • Točivý moment S' a S''
 • Komplexní točivý moment S*
 • Dynamická viskozita n'
 • Dynamická viskozita komplexní n*
 • Ztrátový úhel d
 • Tangent-delta
 • Tlak (volitelně)

Mezinárodní normy

ISO 6502 / ASTM D 5289 / ASTM D 6204 / ASTM D 6601 / DIN 53529

Měření síly

Snímač točivého momentu upnutý na horní části zkušební komory

Uzavírací systém

Měkké uzavření, aby se zabránilo rotržení fólie a poškození zkušebních vzorků

Systém kontroly teploty

Záznam teplotního gradientu na obrazovce, mikroprocesorem monitorováno

Systém ovládání teploty

Pokojová až 230°C, přesnost +/- 0,03°C, mikroprocesorem řízené

Jednotky

 • Kr. moment (dNm, lbf.in, kgf.cm)
 • Modul pružnosti ve smyku (Pa, dynes/cm², psi)
 • Dynamická viskozita (Pa s)
 • Teplota (°C, °F)
 • Tlak (bar, kg na cm²)
 • Čas (min - min / min - s)
 • Frekvence (Hz, cpm)
 • Smyková rychlost (1/s, rad/s)

Podprogramy

 • Amplitudové rozmítání
 • Frekvenční rozmítání
 • Teplotní rozmítání
 • Rozmítání smykové rychlosti
 • Relaxace
 • Redardace
 • Hystereze
 • Tahová zkouška...

Technické specifikace

Zkušební komora Bikónická, uzavřený systém
Mezera zkušební komory 0,45 mm nominálně
Frekvence oscilace 0,001 Hz - 33 Hz
Amplituda oscilace 0,01° - 20°
Rozsah točivého momentu 0,01 - 225 dNm
Velikost vzorku cca 4,5 cm³
Elektrika Jedna fáze 220 V - 230 V, 8 A
Rozměry (ŠxVXH) 68x152x60 cm
Hmotnost 230 kg
Tlak vzduchu min. 5 bar

Dokumenty ke stažení

 • Moving Die Rheometer MDR 3000 Professional Stáhnout

O firmě Anamet

Anamet

Anamet

Firma nabízí přístrojové vybavení pro materiálové zkušebny, laboratoře, výzkumná pracoviště i pro procesní měření v provozu.

Praha 5 - Smíchov, Ceská Republika

.P-CTA-4293492301-1339271676