Tyto stránky používají cookies první strany i třetích stran, abychom vám poskytli větší komfort a lepší služby. Jestliže budete dál procházet tyto stránky, máme za to, že souhlasíte s jejich používáním. Pro více informací navštivte naše Zásady používání cookies

Tribometr (Nanovea)

Produkt firmy Anamet

Nabízí přesné a opakovatelné zkoušky opotřebení a tření pomocí rotačního a lineárního režimu.

Podrobné informace

Tribometr Nanovea nabízí přesné a opakovatelné zkoušky opotřebení a tření pomocí rotačního a lineárního režimu na jednom systému.

Od základu navržený s vysoce jakostním motorem a 20bitovým snímačem polohy, poskytuje tribometr přístup k bezkonkurenčnímu rozsahu rychlostí od 0,01 do 2000 ot/m. Vysoké rozlišení znamená, že data mohou být přesně zaznamenána v zadaném intervalu času nebo pozice (> 0,006 °).

Motor má integrovaný vlastní systém ladění, který zajišťuje, aby rychlost zůstala kalibrována v průběhu času. Úplné a přesné ovládání motoru zajišťuje, že série krokovacích rychlostí mohou probíhat kontinuálně v průběhu zkoušky.

K dispozici je několik možností zkoušení tak, aby přesně odpovídala skutečným podmínkám prostředí. Tribometr se standardně dodává s akrylovým krytem a přípojnými ventily, které přináší inertní a další plyny pro dosažení kontrolovaného prostředí.

Volitelný modul zvlhčovače a odvlhčovače umožňuje přesné ovládání vlhkosti vzduchu. Pro vysokoteplotní metodu Pin-on-Disk (až do 1000°C) umožňuje pec regulaci v rozpětí lepším než 1°C. Lineární topná deska až do 300°C se používá pro vratnou zkoušku. Různé nádoby jsou k dispozici pro řízené zkoušení s kapalinami. Testy mohou být prováděny buď při plném ponoření nebo pomocí mazacího systému po kapkách nebo řízeným sprejováním.

K dispozici je rovněž modul pro ohřev kapalin, který poskytuje řízený ohřev kapalin až do 150°C. Pro přesné měření objemu opotřebené dráhy je plně bezkontaktní 3D optický profiler integrován na platformě tribometru, pro rychlou a pohodlnou kvantifikaci ztráty opotřebením bez odstranění vzorku. Software tribometru využívá tyto informace a zkušební parametry pro výpočet přesné míry opotřebení konkrétní zkoušky. Profiler s rozšířenou schopností může být použit také pro měření povrchové topografie včetně drsnosti. Volba flexibilního mobilního zobrazování umožňuje přiblížení a záznam povrchu vzorku pro pozdější přehrání.

Rotative Mode (ASTM G99)

Plochý kolík nebo kulička jsou přiloženy ke zkušebnímu vzorku s přesně známou hmotností a na určené místo od středu, aby byla vytvořena kruhová dráha opotřebení tím, jak se spodní deska otáčí. Součinitel tření je určen v průběhu testu měřením deformace přímo snímačem zatížení. Míra opotřebení pinu a disku se vypočítá z úbytku objemu materiálu v průběhu zkoušky.

Linear Mode (ASTM G133)

Vytváří vratný pohyb typický u mnoha skutečných mechanismů. Přístroj vytváří koeficient tření pro pohyb dopředu i dozadu. Tato vratná technika je velmi užitečná pro studium statického koeficientu tření v průběhu času, na rozdíl od kinetického koeficientu měřeného pomocí zkušební geometrie Pin-on-Disk. Software umožňuje změnu tření na jakémkoli určeném bodě během jedné fáze a zakreslit ji do osy v závislosti na čase.

Technické specifikace

Maximální krouticí moment 1270 mN.m
Maximální třecí síla 20 N
Maximální zatížení 40 N
Rozlišení tření (práh šumu) 0,4 mN
Rozlišení zatížení 30 mN
Rychlost rotace 0,01 až 2000 ot/min.

Dokumenty ke stažení

O firmě Anamet

Anamet

Anamet

Firma nabízí přístrojové vybavení pro materiálové zkušebny, laboratoře, výzkumná pracoviště i pro procesní měření v provozu.

Praha 5 - Smíchov, Ceská Republika

.P-CTA-4293492301-1339271676