Tyto stránky používají cookies první strany i třetích stran, abychom vám poskytli větší komfort a lepší služby. Jestliže budete dál procházet tyto stránky, máme za to, že souhlasíte s jejich používáním. Pro více informací navštivte naše Zásady používání cookies

ATS Inspect (verze 5.3)

Produkt firmy ATS aplikované technické systémy

Softwarové řešení pro řízení operací vizuální kvality. Snižuje náklady souvisejících se zmetkovitostí, opravami a reklamacemi.

ATS Inspect je navržen na snížení nákladů souvisejících se zmetkovitostí, opravami, reklamacemi a úzkými místy ve výrobě. ATS Inspect je ideálním nástrojem pro sběr, analýzu a reporting vad, zejména pak v takových místech procesů, které ovlivňují výslednou kvalitu výroby (výroba součástek, montáž).

  • Razantně snižuje zmetkovitost a náklady na opravy
  • Kontrola prostřednictvím vizualizace
  • Analýzy a reporting přes webové rozhraní
  • Omezuje papírování
  • Sběr dat v reálném čase
  • Snadná obsluha
  • Snadná konfigurace pro aplikaci v nejrůznějších odvětvích
  • Snadno se propojuje s ostatními systémy
  • Statistical Process Control přímo na výrobní lince

Software ATS Inspect lze snadno konfigurovat pro jakýkoliv proces, kde je vyžadován sběr a analýza dat související s kvalitou výroby. Sběr dat lze provádět prostřednictvím samostatných pracovních stanic nebo s využitím mobilních datových shromaždišť.

Jednou z hlavních výhod Inspectu je jeho jednoduché a srozumitelné rozhraní pro operátory. Software ATS Inspect zobrazuje digitalizované obrazy kontrolovaných dílů či celků a umožňuje jednoduše nalézt a vyhodnotit závadu pomocí dotykové obrazovky. K označení a kontrole vady stačí dotyk obrazovky. Závady jsou nalezeny, označeny a se záznamem odeslány k opravě během několika vteřin. K dispozici je i řešení pro automatizované přesměrování vadných prvků do opravy. Školení operátorů je velmi jednoduché a trvá pouze několik málo hodin.

Modul pro sběr dat obsahuje elektronický formulář. Pro zpřesnění lokalizace defektů lze v Modulu pro sběr dat uložit digitální fotografie nebo importovat CAD výkresy. Pro prohlížení velkých obrázků jsou k dispozici funkce zvětšení (zoom) a posuvu (scroll). Díky funkci Multiple Defect Entry může operátor rychle označit stejný druh poškození na více místech vadného výrobku. Tato funkce kombinuje kontroly prostřednictvím obrazovky a tzv. concern windows. Funkce Multiple Defect Entry zvyšuje rychlost identifikace vícečetných poškození, snižuje celkový čas kontroly a vadné výrobky je možné rychleji odeslat k opravě.

Zpravodajský modul zobrazuje v reálném čase data v podobě různých tabulek a grafů, s možností exportu do formátu MS Excel. Reporty lze zobrazovat v prohlížeči Internet Explorer prostřednictvím zabezpečeného připojení. Také dodavatelé mohou on-line kontrolovat údaje související s jejich dodávkami. Reporty mohou být generovány pro každý produkt sledovaný v systému, a to podle různých kritérií, jako např. výrobní číslo, datum, čas, oblast výroby nebo buňka, dřívější kvalitativní data, operátor/kontrolor, typ vady, závažnost/pořadí chyby, stav opravy či konkrétní stanice. Reporting je možné individuálně nastavit pro každého uživatele zvlášť.

Služba ohlašování událostí umožňuje okamžitě upozornit vybraný personál na aktuální stav kvality, a to jak ve výrobní lokalitě, tak i mimo ni. ATS Inspect využívá službu pro doručování zpráv prostřednictvím zařízení, jako jsou pagery, mobilní telefony, e-maily a informační displeje. Služba ohlašování událostí může být nastavena tak, aby zasílala zprávy založené na výskytu určitých informací, výjimečných událostí nebo situací v průběhu produkce.

Výkonný modul pro sběr dat a schopnosti reportingu činí z ATS Inspect ideální nástroj pro tzv. výrobní inteligenci (manufacturing intelligence). Sběr dat a reporting související s OEE (Overall Equipment Effectiveness) je pouze jednou z mnoha možností, které naši zákazníci využívají pro zvýšení výkonu. ATS Inspect umožňuje manuálně (či automaticky) shromažďovat údaje o prostojích, poruchách, ztrátách rychlosti a jiných ztrátách. K tomuto účelu nabízí všechny klíčové prvky pro měření a zobrazení OEE.

O firmě ATS aplikované technické systémy

ATS aplikované technické systémy

ATS aplikované technické systémy

ATS nabízí řešení pro průmyslovou a procesní automatizaci, kvalitu a uživatele informačních technologií po celém světě.

Nový Jičín, Moravskoslezský kraj, Ceská Republika

.P-CTA-1339229366-1339271731