Tyto stránky používají cookies první strany i třetích stran, abychom vám poskytli větší komfort a lepší služby. Jestliže budete dál procházet tyto stránky, máme za to, že souhlasíte s jejich používáním. Pro více informací navštivte naše Zásady používání cookies

Správné označování etiketami CLP

Správné označování etiketami CLP (Brady GHS-CLP)

Produkt firmy Brady

Správné označování etiketami CLP (Brady GHS-CLP)

Produkt firmy Brady

Od června 2015 musí být všechny nebezpečné chemické látky a směsi označeny předem definovanou etiketou CLP.

Jsou všechny chemické látky označeny?

V červnu 2015 končí v Evropské Unii přechodné období pro zavedení povinného označování chemických látek podle nařízení CLP (klasifikace, označování a balení). Od června musí být všechny nebezpečné chemické látky a směsi označeny předem definovanou etiketou CLP.

Etiketa CLP obsahuje následující prvky:

 • výstražné symboly,
 • příslušné signální slovo,
 • standardní věty o nebezpečnosti,
 • pokyny pro bezpečné zacházení,
 • řešení v případě vystavení účinkům,
 • kontaktní údaje dodavatele,
 • nominální množství látky nebo směsi,
 • identifikátory produktu

Kvalitní tiskové systémy společnosti Brady poskytují společnostem šablony etiket a symbolů odpovídajících nařízení CLP, a dávají jim tak možnost vytvořit flexibilní a snadné vnitropodnikové řešení pro tisk etiket CLP.

Získejte tiskové řešení společnosti Brady a budete jednat v souladu se zákony.

Jak do konce června 2015 získáte etiketu CLP, kterou potřebujete? Je to jednoduché: Použijte vždy připravené a zákonům odpovídající vnitropodnikové tiskové řešení obsahující:

1. Jeden software:

 • Software MarkWare™, který obsahuje průvodce etiketami CLP a s nímž vytvoříte etikety CLP v několika rychlých krocích.

2. Alespoň jednu tiskárnu:

 • Tiskárnu průmyslového značení MiniMark™
 • Tiskárnu BOZP značení BBP™31
 • Tiskárnu BOZP značení BBP™33
 • Tiskárnu GlobalMark™ s funkcí Obarvit a vyseknout
 • Tiskárnu BOZP značení BBP™85

Je potřeba jednat hned! Získejte zdarma Průvodce řešeními pro značení podle CLP/GHS!

O firmě Brady

Brady

Brady

Řešení pro označování a bezpečnost produktů, provozů a osob

Bratislava, Slovensko

.P-CTA-947645405-947645407