Firmy Brzdy

Technická zařízení, která jsou využívána ke snižování rychlosti nebo zastavení pohybu těles. Brzdy mohou také zajišťovat setrvávání těles v klidové poloze.

  • 9 Produkty
  • 1 Firmy
.CE-CTU-2705046717-1339271715