PRŮMYSLOVÝ KATALOG
 

Brzdy

Technická zařízení, která jsou využívána ke snižování rychlosti nebo zastavení pohybu těles. Brzdy mohou také zajišťovat setrvávání těles v klidové poloze.

.CP-CTU-2705046717