Calibra

Tradiční český výrobce vah a vážicích zařízení

Praha 4, Praha, Ceská Republika

O Calibra

Firma byla založena v roce 2002 - v průběhu restrukturalizace firmy Tonava, akciové společnosti vznikla jako sesterská společnost. Calibra CZ provádí prodej a servis vah z Tonavy.

Tonava, akciová společnost je následníkem firmy založené v roce 1894. Hlavním oborem činnosti je výroba vah a vážicích zařízení, vývoj a konstrukce nových výrobků. Od roku 1993 rozšířila svoji nabídku o zakázkovou kovovýrobu.

Calibra CZ s.r.o. dodává váhy, vážicí zařízení a další související zařízení jak sériově tak na zakázku (adresně).

Sériová výroba vah a zařízení:

  • Indikátory
  • Poštovní váhy
  • Elektronické váhy
  • Můstky a ploš. do 300 kg
  • Můstky a ploš. nad 300 kg
  • Obchodní váhy
  • Zdravotnické váhy
  • Veterinární váhy
  • Silniční váhy
  • Visuté váhy

+ váhy na zakázku

Doporucené firmy Měření a regulace

.C-CTU-4293492301