Tyto stránky používají cookies první strany i třetích stran, abychom vám poskytli větší komfort a lepší služby. Jestliže budete dál procházet tyto stránky, máme za to, že souhlasíte s jejich používáním. Pro více informací navštivte naše Zásady používání cookies

Silniční váhy

Silniční váhy (Calibra TS 30000 / TS 60000)

Produkt firmy Calibra

Silniční váhy (Calibra TS 30000 / TS 60000)

Produkt firmy Calibra

Tenzometrická mostová silniční váha je určena pro statické vážení všech druhů silničních vozidel případně i s jejich nákladem.

Tenzometrická mostová silniční váha - je určena pro statické vážení všech druhů silničních vozidel případně i s jejich nákladem (traktor s přívěsem, nákladní automobil s návěsem, osobní automobil apod.). Maximální váživost je standartně do 30 000 kg / 60 000 kg.

Nájezdová váha se skládá z jednoho nebo více mostů, které jsou nad úrovní terénu. Toto řešení je výhodné především v nižších nákladech na stavební úpravy pro váhu (pouze nosné patky a nájezdy) a jednodušší údržbu. Jednou z velkých výhod je také v lepším přístupu ke snímačům zatížení v případě poruchy.

Zapuštěná váha se skládá z jednoho nebo více mostů, které jsou v úrovni terénu. Toto řešení je z důvodů vyšších nákladů za stavební úpravy pro váhu (železobetonová vana) finančně náročnější, má však jiné přednosti. Velkou výhodou této váhy je především lepší manipulace v prostoru váhy se silničním vozidlem.

Spojené mosty jsou rovnoměrně položeny na 4 - 8 tenzometrických snímačích dle délky váhy (od 8 do 18 m). Šířka váhy je standardně 3 m. Ve spojení s typově schváleným vyhodnocovacím zařízením tvoří stanovené měřidlo = úředně ověřené váhy určené k obchodnímu styku. Váha je ocelového provedení s povrchovou ochranou proti korozi. Nosná konstrukce váhy je konstruována ze silných nosníků. Pojezdová plocha je velmi silná (10 mm plechy), která zaručuje extrémní tuhost na bodové zatížení a kroucení. Pilíře pro snímače a nájezdy jsou betonovány přímo na místě u zákazníka.

Váhu je možno rozšířit o doplňkové příslušenství:

  • PC s vážním softwarem
  • tiskárna pro tisk vážních lístků
  • světelné semafory
  • závory
  • kamerový systém
  • externí displej
  • bezdrátový wifi přenos
  • samoobslužný systém

Tenzometrická mostová silniční váha TS je úředně ověřitelná dle ČSN EN 45 501 + AC.

O firmě Calibra

Calibra

Tradiční český výrobce vah a vážicích zařízení

Praha 4 ,Ceská Republika

.P-CTU-4293492301