Konference proběhne pod záštitou nového velvyslance České republiky v Polsku - pana Jakuba Karlíka.

Stejně jako každý rok cílem letošní konference bude výměna česko-polských zkušeností z řízení železnice, vlečky, představení novinek IT a mnoho dalších zajímavých témat spojených s prací na železnici. V programu bude místo pro prezentaci českých společností a jejich bohatých zkušeností polským partnerům a seznámení českých společností se specifiky fungování polského trhu. V konečném důsledku to bude skvělá příležitost k navázání kontaktů pro další spolupráci.

Organizátoři: OLTIS Polska Sp. z o.o., První Signální, a.s.

Mediální partner: KOW media&marketing, Kurier Kolejowy.

Ostatní partneři: Polská komora výrobců zařízení a služeb pro železnici, Katedra železniční dopravy na Dopravní fakultě Vysokého učení technického v Katovicích, Instytut Kolejnictwa, Południowy Klaster Kolejowy.

Dokumenty ke stažení

  • Přihlašovací formulář na konferenci "Železniční systémy III. tisíciletí" Stáhnout
  • Pozvánka na česko-polskou konferenci "Železniční systémy III. tisíciletí" Stáhnout