PRŮMYSLOVÝ KATALOG
 

Dávkovací váhy

Tato zařízení slouží pro vážení a dávkování sypkých materiálů, např. hnojiv, cementu, písku, obilí nebo mouky. Většinou mají robustní konstrukci a skládají se z držáku vážicího zásobníku a samotného zásobníku. Na konstrukci je displej s ovládacím panelem pro zobrazení naváženého množství a řízení vážicího procesu. Vážení a dávkování probíhá tak, že se pytel, big bag nebo jiný přepravní obal připne k výsypnému hrdlu. Navažovaný materiál se spustí do navažovací násypky, kde je pomocí tenzometrických snímačů síly naváženo požadované množství, které je poté vysypáno do upnutého pytle.

.CP-CTA-4293492301