null
null

Dělicí linky na plech

Linky na dělení plechu slouží pro nejlepší možné využití válcovaných plechů ve svitcích, kdy plech je odvíjen a dělen na tabule nebo pásy. Dělicí linky jsou využívány zejména firmami, které obchodují s materiálem, ale jsou také využívány těmi, které plech dále zpracovávají na další produkty. Linky na příčné dělení rozdělují svitky plechu na pravoúhlé, trapézové nebo křivkové přístřihy. K příčným dělicím linkám většinou patří stohovací zařízení pro plechy, formáty a přístřihy. Podélné dělicí linky dělí širší svitky plechu na více úzkých svitků.

  • 1 Produkty
  • 1 Firmy
.CP-CTU-1339229366-1339402050
null