PRŮMYSLOVÝ KATALOG
 

Elevátory

Bývají označovány také jako korečkové dopravníky – jsou určeny pro svislou dopravu sypkých a zrnitých (nelepivých) materiálů. Nejčastěji nacházejí uplatnění při transportu obilovin, osiva, obilního šrotu, krmných směsí, peletek, prachů atd. v zemědělských a zpracovatelských závodech. Korečkový dopravník je sestaven z jedné společné šachty či dvou oddělených, které jsou samonosné. Tažným elementem je většinou pás nebo řetězy, na kterých jsou připevněny korečky. Tvar a materiál korečků je navrhován dle vlastností dopravovaného materiálu. Elevátory mohou být doplněny pracovní plošinou, žebříkem atd. podle charakteru jeho použití.

.CP-CTU-947644175