PRŮMYSLOVÝ KATALOG
 

Celní deklarace, INTRASTAT

 • Celní deklarace je součástí naší logistické nabídky. Od vstupu do EU nabízíme službu vyhotovení statistických údajů INTRASTAT.

Podrobné informace o produktu Celní deklarace, INTRASTAT

 • Celní  služby
  - vyhotovení dovozní celní deklarace (JSD)  s možností zajištění celního dluhu naší společností
  -  vyhotovení vývozní  celní deklarace (JSD)
  - zastupování  při celním řízení
  - konzultační  činnost v oboru celní  deklarace
  - vystavení nákladních listů (CMR, CIM)
  -  vystavení  dokladů o původu zboží (EUR 1, AT.R)
  - vyhotovení dokladů  pro  společný tranzitní režim (T 1) s ručením naší společností
  -  vystavení  mezinárodních dokladů TIR
 • INTRASTAT
  Jedná  se o sběr dat pro statistiku obchodu se  zbožím mezi členskými  zeměmi EU. INTRASTAT je podle vyhlášky č. 200/2004 Sb.  povinný  pro firmy, které během kalendářního roku překročí tzv. asimilační  práh,  který je stanoven pro odeslání zboží ve výši 4 000  000 Kč a pro přijetí zboží ve  výši 2 000 000 Kč. Povinný  výkaz může pro firmu vyhotovit i předat příslušnému  celnímu  úřadu její zmocněnec.
 • Celní sklady
  Umožňují  skladovat zboží, které není zbožím  Společenství a nepodléhá  v tomto režimu dovoznímu clu nebo obchodně-politickým  opatřením.  Naše společnost má v působnosti CÚ Kladno „Veřejný celní  sklad", ve  kterém může skladovat jakákoliv osoba. Podle  potřeby ukladatele provádíme  částečné realizace, vedeme  evidenci veškerého zboží, v případě exportu do  třetích  zemí vystavujeme T1 a zajišťujeme celní dluh. Naše společnost  má všechny  typy celních záruk v dostatečné výši.

.P-CTU-947645484