PRŮMYSLOVÝ KATALOG
 

Likvidace odpadu

  • Na přání zákazníka provádíme likvidaci odpadu, včetně odpadů nebezpečných (PC, monitory, TV, lednice apod.)


Zažádat o informaci

 

Objevila se chyba a zpráva nemohla být odeslánaČást žádosti se neodeslala
Zkuste to prosím znovu
Zkuste to prosím znovu

Podrobné informace o produktu Likvidace odpadu

Písemnosti likvidujeme ve spalovně nebo průmyslovou skartací. O ekologické likvidaci předáme zákazníkovi likvidační protokol. Vyřazený nábytek likvidujeme skládkováním na našich smluvních skládkách. V případě odprodeje staršího nábytku lze využít služeb smluvního bazaru.

Odprodej se uskutečňuje na základě protokolárního seznamu s potvrzením odprodeje. Při prodeji staršího nábytku zaměstnancům zajišťujeme i jeho rozvoz. K soustředění odpadů a použitých obalových materiálů používáme různé druhy transportních velkoobjemových kontejnerů (240 – 1500 litrů).

Konkrétní příklady likvidace odpadu:

  • Nakládka spisů/knih do přistavených kontejnerů a odvoz k likvidaci
  • Naložení 180 tun patentových spisů z třípatrové budovy v centru Prahy

.P-CTA-947645484