Tyto stránky používají cookies první strany i třetích stran, abychom vám poskytli větší komfort a lepší služby. Jestliže budete dál procházet tyto stránky, máme za to, že souhlasíte s jejich používáním. Pro více informací navštivte naše Zásady používání cookies

Likvidace odpadu

Produkt firmy Fa Podrazil

Na přání zákazníka provádíme likvidaci odpadu, včetně odpadů nebezpečných (PC, monitory, TV, lednice apod.)

Písemnosti likvidujeme ve spalovně nebo průmyslovou skartací. O ekologické likvidaci předáme zákazníkovi likvidační protokol. Vyřazený nábytek likvidujeme skládkováním na našich smluvních skládkách. V případě odprodeje staršího nábytku lze využít služeb smluvního bazaru.

Odprodej se uskutečňuje na základě protokolárního seznamu s potvrzením odprodeje. Při prodeji staršího nábytku zaměstnancům zajišťujeme i jeho rozvoz. K soustředění odpadů a použitých obalových materiálů používáme různé druhy transportních velkoobjemových kontejnerů (240 – 1500 litrů).

Konkrétní příklady likvidace odpadu:

  • Nakládka spisů/knih do přistavených kontejnerů a odvoz k likvidaci
  • Naložení 180 tun patentových spisů z třípatrové budovy v centru Prahy

O firmě Fa Podrazil

Fa Podrazil

Fa Podrazil

Stěhovací společnost Fa Podrazil s.r.o. má profesionalitou svých zaměstnanců a kvalitním servisem dostatečnou zkušenost pro splnění jakéhokoliv přání v oblasti stěhovacích služeb.

Praha 10, Praha, Ceská Republika

.P-CTA-947645484-1010572059