null
null

Možnosti hardwaru

Produkt firmy Fanuc

Silové čidlo, silou řízené vkládání, silou řízené sfázování asilové obrábění (na požádání).

Silové čidlo
Instalací silového čidla získá robot možnost realizovat operace velmi přesného sestavování, jako sestavení ozubeného soukolí a vkládání součástek úzké tolerance. Silové čidlo se může používat také u robotů pro aplikace jako je drcení a leštění.

Silou řízené vkládání
Ovládání síly umožňuje vkládání součástek do příslušných otvorů pomocí silového čidla.

Silou řízené sfázování
Ovládání síly umožňuje sestavování soukolí a dalších mechanických prvků pomocí sfázování.

Silové obrábění (na požádání)
Tato funkce ovládá sílu tak, že robot neustále tlačí na povrch objektu po předepsané trajektorii.

K dispozici je mnoho typů softvaru, záleží na aplikaci. Pro více informací kontaktujte svého distributora Fanuc.


O firmě Fanuc

Fanuc

Fanuc

Společnost nabízí roboty o nosnosti 2 až 700 kg pro manipulaci, obloukové a bodové sváření, paletizaci, balení, lakování, uzavírání a další aplikace. Používají se téměř v každém výrobním průmyslu.

Praha 8 - Libeň, Hl. m. Praha, Ceská Republika

.P-CTA-2705046717-1061379759
null