null
null

Možnosti softwaru

Produkt firmy Fanuc

Nabídka možností softwaru pro specifické aplikace.

Fanuc nabízí velké množství specifických aplikačních softwarů, jako například:
 1. Ochrana proti kolizím
 2. ID užitné nosnosti
 3. Přeskočení kolize / Přeskočení dotyku
 4. Plynulý pohyb
 5. Balík pro koordinovaný pohyb
 6. Vícenásobné ovládání robotů
 7. Integrované PMC
 8. IP Ethernet
 9. Sledování linky
 10. Omezení nečekaných výkyvů
 11. KAREL
 12. Možnosti hardwaru

Ochrana proti kolizím
Poskytuje citlivou metodu k detekci nárazu robota s předmětem. Detekuje náraz mnohem rychleji než běžné systémy pro detekci nárazů a navíc výrazně zamezuje možné poškození nástroje i samotného robota.
Redukuje také přerušení práce po kolizi, čímž zlepšuje produktivitu robota. Ochrana proti kolizím citlivě detekuje srážku s předmětem a okamžitě robota zastaví.
Možnost aktivace a deaktivace, možnost definovat úroveň citlivosti detekce kolize.

ID užitné nosnosti
Ruční konfigurace informací o užitné nosnosti je velmi komplikovaná. S Identifikací užitné nosnosti robot vyvažuje náklad tak, že pohybuje kloubovou osou a informace o nosnosti se konfiguruje automaticky.
Výsledek Identifikace užitné nosnosti lze použít při konfiguraci Ochrany proti kolizím.

Přeskočení kolize / Přeskočení dotyku
S touto funkcí robot detekuje kontakt s předmětem a inteligentním způsobem přizpůsobí svůj pohyb. Detekce se uskutečňuje pouze servokontrolou robota. Reakci robota lze snadno konfigurovat.

Plynulý pohyb
Používá se ve výrobním procesu ke kompenzaci nečekaných výkyvů. Funkce Plynulý pohyb umožňuje změnit trajektorii robota v souladu s vnější silou a dosáhnout tak žádaného výsledku.
Využívá se v procesech jako:
- Nástroj pro plnění strojů
- Vyprázdnění strojů pro tváření vstřikováním
Existují dva typy funkce Plynulý pohyb: spojovací a kartézský
- Spojovací způsob specifikuje individuální osy nebo kombinaci os.
- Kartézský způsob specifikuje plynulost prostřednictvím kartézských údajů. Robot funguje jako pružina, která se pohybuje v určeném směru.

Balík pro koordinovaný pohyb
Funkce pro koordinovaný pohyb umožňuje robotu sledovat pohyb polohovadla, které drží předmět. Nástroj robota je ovládán v souvislosti s předmětem umístěným na polohovadle.
Definovaná relativní rychlost programu se udržuje relativní vůči předmětu, stejně jako úhel nástroje. To je velmi důležité pro procesy jako obloukové sváření, protože umožňuje dosáhnout lepší kvality a rychlejšího programování.

Vícenásobné ovládání robotů
Funkce Vícenásobné ovládání robotů je určena k ovládání až 4 robotů jediným kontrolním systémem. Roboti se mohou pohybovat synchronizovaně nebo samostatně, dle programu robota.
Díky této funkci lze roboty ovládat pomocí ovládacího panelu a mohou sdílet jeden okruh pro nouzové zastavení.

O firmě Fanuc

Fanuc

Fanuc

Společnost nabízí roboty o nosnosti 2 až 700 kg pro manipulaci, obloukové a bodové sváření, paletizaci, balení, lakování, uzavírání a další aplikace. Používají se téměř v každém výrobním průmyslu.

Praha 8 - Libeň, Hl. m. Praha, Ceská Republika

.P-CTA-2705046717-1061379759
null