PRŮMYSLOVÝ KATALOG
 

Certifikace FM Logistic na Slovensku

  • 15/12/2009, Tuchoměřice

  • Slovenská pobočka FM LOGISTIC potvrdila svůj závazek chránit životní prostředí a zdraví svých zaměstnanců a partnerů
  • Firma: FM Logistic

 

FM SLOVENSKÁ byla společností Bureau Veritas Certification certifikována na Systém EMS - ISO 14001:2004 (Systém environmentálního managementu) a na Systém BOZP - BS OHSAS 18001:2007 (Managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

K certifikaci se FM SLOVENSKÁ rozhodla i přesto, že byly ochrana ŽP a řízení bezpečnosti práce ve společnosti již dříve uplatňovány, ovšem sladění původních parametrů s těmito celosvětově uznávanými Evropskými normami znamená pro společnost veřejný závazek - klientům, partnerům i okolnímu prostředí.

Cílem je aktivně podporovat ochranu životního prostředí a předcházet jeho znečišťování a to v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Systém BOZP zase klade větší důraz na „zdraví", než pouze na „bezpečnost", výsledkem je eliminace či minimalizace rizik, kterým mohou být vystaveni zaměstnanci nebo zainteresované strany.

K certifikaci se společnost rozhodla na začátku letošního roku, přípravy na projekt začaly v březnu a samotný projekt spustila FM SLOVENSKÁ letos v červenci. Certifikace byla zdárně zakončena na začátku prosince 2009.

FM Logistic je mezinárodní logistická společnost s ústředím ve Francii a své aktivity zaměřuje na komplexní logistiku dodavatelských řetězců, včetně nabídky služeb s přidanou hodnotou, jako jsou obalové úpravy (co-packing a co-maufacturing). Své zastoupení má ve 12 zemích v Evropě a Asii, obhospodařuje více než 1 520 000 m² skladových prostorů a operuje se silou 14.000 zaměstnanců. Na Slovensku je zastoupena dvěma platformami v Seredi a Žilině, s celkovou plochou více než 33.000 m².

Telefon
Zobrazit telefon
Adresa Ke Špejcharu 351
252 67  Tuchoměřice
Středočeský - ČESKÁ REPUBLIKA
(Pro zobrazení mapy klikněte zde)