PRŮMYSLOVÝ KATALOG
 

Frekvenční měniče

Měniče kmitočtu slouží k přeměně proudu s určitým kmitočtem na proud s odlišným kmitočtem.

.CP-CTU-2705046717