PRŮMYSLOVÝ KATALOG
 

Kyvná vrata

Jsou používána ve vnitřních prostorách budov a skladů. Umožňují snadný průchod osob a manipulační techniky mezi prostory s odlišnými podmínkami (jinou teplotou, prašností apod.).

.CP-CTA-2932696341