Firmy Lisy a pěchy odpadů

Paketovací lisy na zpracování lisovatelného odpadu pomáhají redukovat objem odpadu na minimum a snižují tak náklady na skladování resp. jejich přepravu. Tím je také zjednodušen proces recyklace a šetřeno životní prostředí. Lis se skládá z lisovací komory s lisovacím mechanizmem a jednoho nebo více zásobníků pro slisovaný odpad.

Nejrozšířenější typ paketovacích lisů je určen pro likvidaci lepenkových krabic a jiného papírového odpadu, textilu, molitanu, fólií, plastových lahví, plechovek atd. Tyto lisy jsou využívány ve sběrných dvorech odpadů, v třídírnách, v průmyslu při likvidaci obalů a technologického odpadu z výroby nebo ve velkých prodejnách.

Paketovací lisy na na balení textilu jsou používány pro balení paketovaného textilu do ochranných fólií v třídírnách textilu. Speciální lisy s větší lisovací silou slouží pro zpracování kovového odpadu a používají se při zhutňování objemu drobného kovového odpadu v lisovnách a podobných provozech.

  • 2 Produkty
  • 1 Firmy
.CE-CTU-2705050554-947644874