Logicon Partner

Firma poskytuje logistické poradenství středním a velkým společnostem ve formě projektů, studií, konzultací a vzdělávání v oblasti logistiky, včetně SW podpory pro optimalizaci logistických procesů.

Ostrava-Pustkovec, Moravskoslezský, Ceská Republika

O Logicon Partner

LOGICON Partner, s.r.o. poskytuje logistické poradenství středním a velkým společnostem ve formě projektů, studií, konzultací a vzdělávání v oblasti logistiky, včetně SW podpory pro optimalizaci logistických procesů.

LOGICON Partner je členem Komory logistických auditorů a České logistické asociace.

Realizujeme studie a řídíme projekty jak komplexního charakteru, s cílem optimalizovat logistický řetězec celého podniku, tak i dílčího rozsahu zaměřené na logistické procesy, navrhování skladových řešení, podporu implementace WMS, optimalizaci dopravy, snižování zásob, navrhování distribuční koncepce, prověřování logistických řešení metodou dynamické simulace apod.

Potenciálním přínosem jsou úspory investic ve výši kolem 10%, úspory logistických nákladů v rozsahu 5% až 15%, snížení zásob o 5% až 20%.

Logistický audit

Významnou součástí našich služeb je logistický audit podniku, který je realizován jednotnou a propracovanou metodikou Komory logistických auditorů. Díky logistickému auditu je možné v krátkém čase posoudit úroveň podnikové logistiky a definovat klíčová opatření k jejímu zvýšení.

Optimalizace zásob se systémem LOGIstock

Námi vyvíjený informační systém je založený na více než desetileté praxi našich konzultantů s projekty optimalizace zásob. LOGIstock vytváří nástavbu nad ERP systémy a umožňuje efektivním způsobem analyzovat zásoby, predikovat poptávku a generovat objednávky.

Dynamická simulace

Pro minimalizaci rizika u investičně náročných projektů doporučujeme ověřit úzká místa s pomocí dynamického simulačního modelu. Pro jeho zpracování využíváme SW nástroj SIMUL8 od společnosti SIMUL8 Corporation.

Snižování přepravních nákladů se systémem Plantour

Přepravní náklady tvoří stále významnou složku logistických nákladů každého podniku. Systém Plantour nám díky pokročilým optimalizačním algoritmům a digitálním podkladovým mapám umožňuje mj. analyzovat rezervy v dispečerském řízení a zpětně kontrolovat vykazované jízdní výkony.

Logistické vzdělávání

Vlastními konzultanty realizujeme podnikové semináře a tréninky v oblasti logistiky. Populární jsou především jednodení semináře skladové a distribuční logistiky, nebo tréninky nákupních dovedností zaměřené na optimalizaci zásob v logistickém řetězci.

Doporucené firmy Software a průmyslové poradenství

.C-CTU-947645460