PRŮMYSLOVÝ KATALOG
 

Specializovaná řešení pro odvětví Chemie

  • Logistika tady opravdu teče


Zažádat o informaci

 

Objevila se chyba a zpráva nemohla být odeslánaČást žádosti se neodeslala
Zkuste to prosím znovu
Zkuste to prosím znovu

Podrobné informace o produktu Specializovaná řešení pro odvětví Chemie

Ve vašem odvětví průmyslu je na prvním místě výroba. Charakter chemické výroby často neumožňuje pružně reagovat na výkyvy v poptávce a o to větší nároky jsou kladeny na vaši logistiku. Velké výrobní dávky a vysoké objemy materiálových toků způsobují velký tlak na kapacity dopravy a skladů.

Dlouhodobé plánování musí respektovat technologická omezení výrobních procesů, je třeba brát v úvahu mnoho faktorů, jako například stechiometrické poměry, kontinuální tok materiálu, specifika jeho skladování a velkou provázanost mezi produkty.

Vzhledem k vysokým cenám vstupních surovin a nedostatku alternativních dodavatelů je pro vás jednou z klíčových oblastí efektivní proces nákupu.
Vysoký důraz na řízení bezpečnostních a environmentálních rizik a na úroveň údržby zaměřené na spolehlivost (RCM) vyžaduje specifické nastavení procesu údržby, která musí zajistit bezchybné fungování všech výrobních zařízení v podniku.

LOGIO chápe důležitost spolehlivé údržby a za pomoci našich softwarových nástrojů pro management rizik dokážeme optimalizovat proces nákupu a řídit životní cyklus náhradních dílů. Dokážeme zajistit spolehlivost a bezpečnost provozu a zároveň vyvázat kapitál, který je uložen v zásobách náhradních dílů.

Naše řešení LOGIO FLOW zajistí podporu všech úrovní plánování - strategické, taktické i operativní. Dlouhodobé plánování podpoříme kvalitní předpovědí poptávky a návrhu strategického rozvoje distribuční sítě.

Pomocí dynamické simulace ověříme dopady taktického rozhodování o změnách výrobního procesu, či operativně upravíme velikosti výrobních dávek. S využitím specializovaných nástrojů LOGIO zefektivníte finální distribuci svých produktů zákazníkům.

.P-CTA-947645460