Tyto stránky používají cookies první strany i třetích stran, abychom vám poskytli větší komfort a lepší služby. Jestliže budete dál procházet tyto stránky, máme za to, že souhlasíte s jejich používáním. Pro více informací navštivte naše Zásady používání cookies

Specializovaná řešení pro odvětví Chemie

Specializovaná řešení pro odvětví Chemie

Produkt firmy Logio

Specializovaná řešení pro odvětví Chemie

Produkt firmy Logio

Logistika tady opravdu teče

Ve vašem odvětví průmyslu je na prvním místě výroba. Charakter chemické výroby často neumožňuje pružně reagovat na výkyvy v poptávce a o to větší nároky jsou kladeny na vaši logistiku. Velké výrobní dávky a vysoké objemy materiálových toků způsobují velký tlak na kapacity dopravy a skladů.

Dlouhodobé plánování musí respektovat technologická omezení výrobních procesů, je třeba brát v úvahu mnoho faktorů, jako například stechiometrické poměry, kontinuální tok materiálu, specifika jeho skladování a velkou provázanost mezi produkty.

Vzhledem k vysokým cenám vstupních surovin a nedostatku alternativních dodavatelů je pro vás jednou z klíčových oblastí efektivní proces nákupu.
Vysoký důraz na řízení bezpečnostních a environmentálních rizik a na úroveň údržby zaměřené na spolehlivost (RCM) vyžaduje specifické nastavení procesu údržby, která musí zajistit bezchybné fungování všech výrobních zařízení v podniku.

LOGIO chápe důležitost spolehlivé údržby a za pomoci našich softwarových nástrojů pro management rizik dokážeme optimalizovat proces nákupu a řídit životní cyklus náhradních dílů. Dokážeme zajistit spolehlivost a bezpečnost provozu a zároveň vyvázat kapitál, který je uložen v zásobách náhradních dílů.

Naše řešení LOGIO FLOW zajistí podporu všech úrovní plánování - strategické, taktické i operativní. Dlouhodobé plánování podpoříme kvalitní předpovědí poptávky a návrhu strategického rozvoje distribuční sítě.

Pomocí dynamické simulace ověříme dopady taktického rozhodování o změnách výrobního procesu, či operativně upravíme velikosti výrobních dávek. S využitím specializovaných nástrojů LOGIO zefektivníte finální distribuci svých produktů zákazníkům.

O firmě Logio

Logio

Logio

Leader v oblasti supply chain managementu (poradenství v SCM).

Praha 6, Ceská Republika

.P-CTA-947645460-947645476