PRŮMYSLOVÝ KATALOG
 

Logistický outsourcing

Využití vnějších zdrojů (spojení slov „outside“ - vnější a „resourcing“). Je založeno na vytěsňování či vyčleňování určitých podnikových činností z podniku a jejich zabezpečení u jiné firmy - externího poskytovatele.

.CP-CTA-947645484