PRŮMYSLOVÝ KATALOG
 

Logistika potravin

Pro zajištění logistického zásobování obchodních řetězců je nutno dodržovat hygienické ai veterinární normy, dále teplotní režimy, zajistit sledování šarží a vysledovatelnost jednotlivých položek.

.CP-CTA-947645484