PRŮMYSLOVÝ KATALOG
 

Obilní sila

Zásobníky a sila se používají pro skladování sypkých materiálů. Nejčastěji jsou kulatá nebo hranatá, využití nacházejí v betonárkách, obalovnách živičných směsí, chemickém průmyslu, zemědělství, stavebnictví nebo při zpracování dřeva.

.CP-CTU-947645027