PRŮMYSLOVÝ KATALOG
 

Odlučovače ropných látek

Slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, mechanických dílen, odstavných nebo parkovacích ploch apod.

.CP-CTA-2705050554