PRŮMYSLOVÝ KATALOG
 

Personální outsourcing

Poskytování služeb a zaměstnanců na kratší nebo delší časový úsek pro údržbu, zajištění funkčnosti, rozvoj informačního systému, školení uživatelů aj.

.CP-CTU-2490323662