PRŮMYSLOVÝ KATALOG
 

Plazmové řezačky

Plazmové řezací stroje slouží k dělení kovových i nekovových elektricky vodivých materiálů prostřednictvím tenkého paprsku plazmového plynu. Jako médium slouží stlačený vzduch.

.CP-CTU-1339229366