Plazmové řezačky

Plazmové řezací stroje slouží k dělení kovových i nekovových elektricky vodivých materiálů prostřednictvím tenkého paprsku plazmového plynu. Jako médium slouží stlačený vzduch.

  • 8 Produkty
  • 3 Firmy
.CP-CTU-1339229366-1339380498