null
null

Point.X

POINT.X se specializuje na mobilní řešení v oblasti informačních technologií a systémů. Připravíme návrh koncepce řešení, vybereme nejvhodnější hardware. Možnost instalace, servisu i školení...

Praha 5, Ceská Republika

O Point.X

Informační systém je dnes klíčovým prvkem řízení podniku a může výrazným způsobem posilovat jeho konkurenceschopnost. Více než 40 procent pracovníků dnes ale vykonává své úkoly mimo kancelář, mimo pevné pracovní místo - obchodníci, servisní technici, pracovníci v logistice a další tráví převážnou část své pracovní doby u zákazníka, na cestách, v "terénu" obecně... A také oni v převážné většině potřebují přístup k IS, aby mohli svou práci vykonávat efektivně. Navíc nelze zapomínat na fakt, že informační systém je jen tak dobrý, jak správná a aktuální jsou data, která v něm "obíhají". Je proto více než žádoucí, zadávat data do IS přímo na místě jejich vzniku: ve skladech, u zákazníka, ve výrobě - a zamezit přepisování a následným chybám.

Mobilní řešení, nabízená POINT.X (ve spolupráci s našimi partnery), umožní integrovat pracovníky "v terénu" do informačního systému podniku, dát jim k dispozici přístup k potřebným údajům a možnost jejich aktualizace. Připravíme vám návrh koncepce řešení, vybereme nejvhodnější hardware, v případě zájmu zajistíme i softwarové řešení nebo komplexní dodávku včetně školení, instalace, technické podpory a servisu.

POINT.X se specializuje na tuto oblast informačních technologií již od svého vzniku v roce 1991 a má za sebou řadu úspěšných projektů v různých oborech hospodářství i státní správy, počty provozovaných mobilních zařízení se pohybují v řádu tisíců. Mezi zákazníky POINT.X patří policie, energetické podniky, telekomunikační firmy, distributoři spotřebního zboží, logistická centra, výrobní podniky i finační instituce.

Při realizaci projektů spolupracujeme s předními systémovými integrátory a softwarovými firmami. POINT.X disponuje také vlastním silným týmem programátorů, který má rozsáhlé zkušenosti s vytvářením aplikací pro hlavní platformy mobilních zařízení (Symbian, Windows CE, PalmOS, J2ME) i s integrací do celopodnikových systémů.

Výrazným trendem mobilních zařízení je jejich prolínání s bezdrátovými komunikacemi, které umožňují kontakt mezi mobilním pracovníkem a podnikem v reálném čase. Tým POINT.X je připraven navrhnout a realizovat vhodné řešení - ať již se jedná o bezdrátovou síť pro sklad nebo napojení servisních techniků pohybujících se po celém území státu.

Jádro nabídky hardware tvoří výrobky firmy Psion Teklogix, kterou POINT.X zastupuje po celou dobu své historie. Výběr zařízení pro konkrétní projekt však vychází z provedené analýzy a požadavků zákazníka, nebráníme se využití produktů jiných výrobců - hlavním cílem je dobře fungující, spolehlivé a efektivní řešení.

Oblasti řešení:

  • Logistika
  • Filed service
  • Fleet management
  • IZS
POINT.X je aktivní také na Slovensku, kde je firma zastoupena pobočkou v Bratislavě.

Certifikáty:

ISO 9001:2000

Doporucené zprávy Point.X

Doporucené firmy Etiketování, identifikace a radiofrekvence

.C-CTU-947645405
null