Polish and Czech Trade

Zaměřujeme se na zprostředkování obchodního kontaktu polským a českým firmám na sousedním trhu. Nabízíme překlady z/do češtiny a polštiny, tlumočení (konsekutivní a simultánní), jazykové korektury.

Český Těšín, Moravskoslezský, Ceská Republika

O Polish and Czech Trade

Zajišťujeme polsko-českou obchodní spolupráci s důrazem na pomoc polským a českým firmám, které mají zájem o expanzi na sousední trh. Nabízíme pomoc s navázáním nebo rozšířením stávající obchodní spolupráce s obchodními partnery, firmami, velkoobchody atd.
Dle Vašich požadavků vytvoříme seznam českých/polských firem a obchodních partnerů, poskytujeme tlumočnické a překladatelské služby (překládání, tlumočení obchodních jednání) včetně možnosti mít kontaktní osobu reprezentující Vaši firmu v České republice/v Polsku. Dále nabízíme možnost spolupráce s obchodními partnery a firmami ze Slovenska a tím možnost proniknout na dynamický a rychle se rozvíjející trh.
Poskytujeme kompletní a profesionální obchodní servis.

Nabídka:

● Nabízíme profesionální obchodní služby na polském / českém trhu.

Nalezení a navázání spolupráce s obchodními partnery a firmami působícími na polském / českém trhu.

Vytvoření seznamu polských / českých firem a obchodních partnerů.

Rozšíření působnosti na polském / českém trhu.

● Expanze na polský / český trh, vedení obchodních jednání.

Jazyková a obchodní podpora (překlady a tlumočení, překlady s razítkem soudního tlumočníka, informace poskytované v českém, polském a slovenském jazyce).

● Sekvenční tlumočení obchodních jednání, překlady.

● Kompletní obchodně-organizační servis.

Možnost mít kontaktní osobu reprezentující Vaši firmu v Polsku / České republice.

Adresa firmy na zahraničním trhu v Polsku / České republice.

Registrace firmy v Polsku / České republice.

● Možnost navázání spolupráce s obchodními partnery a firmami ze Slovenska.

Přizpůsobení marketingových strategií k podmínkám v Polsku, v České republice a na Slovensku. 


Doporucené firmy Služby firmám

.C-CTU-2490323662