PRŮMYSLOVÝ KATALOG
 

Přečerpávací stanice

Čerpací stanice odpadních vod slouží hlavně k přečerpávání komunálních odpadních vod v místech, kde není možnost připojení na spádovou kanalizaci.

.CP-CTA-2705050554