PRŮMYSLOVÝ KATALOG
 

Přeprava ADR

Přeprava nebezpečných nákladů se řídí zvláštními normami a ustaveními dohody z r. 1957, jejichž nezodpovědnou přepravou může být ohrožena bezpečnost osob a životního přostředí. Zpravidla se jedná o výbušný, hořlavý a žíravý materiál.

.CP-CTU-947645484