PRŮMYSLOVÝ KATALOG
 

Řídicí jednotky pro etiketovací stroje

Zařízení, pomocí nichž lze řídit tisk a aplikaci etiket. Mají ovládací panel, kontrolky a displej, kde je možno nastavit proces podávání etiket (doba, způsob a formát aplikace, počítání aplikovaných etiket).

.CP-CTU-947645405