PRŮMYSLOVÝ KATALOG
 

Schodišťové přepravníky

Bývají nazývány také pianoplány nebo schodišťové roboty - jsou důležitou přepravní jednotkou pro stěhování pian a jiných předmětů po schodech.

.CP-CTU-947644102