null
null

Silniční váhy

Automobilové váhy jsou určeny pro vážení nákladu na vozidlech. Mají plochou konstrukci vážního mostu s volitelným základem pro zapuštěnou instalaci do úrovně vozovky nebo nájezdovou instalaci. Základní typy silničních vah jsou mostové váhy a nápravové váhy. Mostové váhy slouží pro vážení vozidel, která cele stojí na váze za klidu, čímž je dosaženo vysoké přesnosti. Jsou vhodné do provozů, kde je důležitá maximální přesnost vážení.

Nápravové váhy jsou určeny pro orientační vážení nákladu na vozidlech za jízdy, nejčastěji pro kontrolu přetěžování vozidel. U tohoto typu vah není třeba, aby vozidlo stálo. Vážní most dynamických nápravových vah je rozměrově menší a může být zvážena prakticky jakkoli dlouhá jízdní souprava. Instalace a údržba je jednodušší, proto nacházejí uplatnění v náročných provozních a klimatických podmínkách jako jsou stavební provozy, lomy, pískovny, skládky odpadů atd.

  • 21 Produkty
  • 9 Firmy
.CP-CTA-4293492301-947644827
null