null
null

Skladové kontejnery

Skladovací kontejnery se používají jako stavební skladové buňky nebo skladovací prostory pro materiál, stroje a zařízení např. na stavbách nebo v průmyslu. Výhodou skladových kontejnerů je mobilita – lze je přemístit vysokozdvižným vozíkem nebo jeřábem a přepravovat na kamionových nápravách, dále skladovatelnost, vysoká nosnost podlahy a relativně vysoká bezpečnost proti vniknutí.
Mohou sloužit i jako šatny nebo kanceláře na stavbách nebo vrtech a v takových případech mohou být zatepleny, instaluje se do nich elektřina, sanitární vybavení atp. Mohou být použity i jako technologické kontejnery.

  • 15 Produkty
  • 6 Firmy
.CP-CTA-947645027-2097236143
null