null
null

Slévárenské stroje

Stroje používané ve slévárenství slouží k výrobě kovových součástí vléváním do forem. Jsou to například vibrační stroje, tavné pece, lisy, sušicí tunely, jádrovací stroje, vstřelovací stroje, zařízení na obracení forem a další. Jsou využívány v různých fázích přípravy odlitků a mnohé z nich umožňují efektivnější přípravu a tím i ekonomičtější výrobu těchto odlitků.

  • 1 Produkty
  • 1 Firmy
.CP-CTU-1339229366-3612687398
null