PRŮMYSLOVÝ KATALOG
 

Slévárenské stroje

Stroje používané ve slévárenství slouží k výrobě kovových součástí vléváním do forem. Jsou to například vibrační stroje, tavné pece, lisy, sušicí tunely, jádrovací stroje, vstřelovací stroje, zařízení na obracení forem a další. Jsou využívány v různých fázích přípravy odlitků a mnohé z nich umožňují efektivnější přípravu a tím i ekonomičtější výrobu těchto odlitků.

.CP-CTU-1339229366