Tenzováhy

Zajišťujeme vývoj, výrobu a servis pro silniční, přejezdové a mostové váhy. Dále pak váhy přenosné pro policii, pro celnice, hraniční přechody či nakladače.

Olomouc, Olomoucký, Ceská Republika

O Tenzováhy

Tenzováhy, s.r.o. se od svého založení v r. 1991 zaměřují na vývoj, výrobu a dodávky
zařízení pro kontrolu zatížení silniční sítě a vozidel. Dnes nabízí ucelený sortiment vah a
vážicích zařízení využitelných pro:

  • kontrolu zatížení vozidel - úřední vážení za jízdy - např. na vjezdech na dálnice, na hraničních přechodech a na automatických vážicích stanicích (silniční váhy typu VM-2),
  • určování hmotnosti vozidel a nákladu (přes 120 provozovaných vah typu VM-1 a VM-2),
  • namátkovou kontrolu zatížení vozidel (mobilní váhy PW-10 a přemístitelné VMP-2),
  • kontrolu zatížení vozidel za vysokých rychlostí - HSWIM systém pro předvýběr přetížených vozidel a pro určování dopravního zatížení komunikací (typ HSW 2000),
  • měření hmotnostních parametrů vozidel ve zkušebnách (typ VMP-2),
  • vážení přímo na vozidlech, nakladačích a vysokozdvižných vozících (řada vah Helper).

Vlastní vývoj technologií a software umožnilo nabídnout zákazníkům nadstandardní užitné vlastnosti našich vah - plnou automatizaci vážení (bezobslužný provoz), snímkování vozidel a nákladu při vážení, čtení RZ vozidel, přenosy vážních záznamů po datových sítích apod.

Společnost je dnes hlavním dodavatelem vah pro státní správu, aktivně spolupracuje s GŘ cel, Ministerstvem dopravy a ŘSD v oblasti kontrol nákladní dopravy. Dále spolupracujeme na výzkumných úkolech Ústavu pozemních komunikací při VUT v Brně a na rozvoji metod a
zařízení pro měření v oblasti dopravy s ČMI Brno a UNMZ Praha.

Dokumenty ke stažení

Doporucené firmy Měření a regulace

.C-CTU-4293492301