Tyto stránky používají cookies první strany i třetích stran, abychom vám poskytli větší komfort a lepší služby. Jestliže budete dál procházet tyto stránky, máme za to, že souhlasíte s jejich používáním. Pro více informací navštivte naše Zásady používání cookies

V relativně krátkém čase byla vyprojektována, vyrobena, namontována a zprovozněna:

1. Montážní linka

Jedná se o montážní linku pro montáž kokpitů. Základem montážní linky je tažný dopravník instalovaný pod nosnou ocelovou konstrukcí. Tažný dopravník unáší jednotlivé montážní vozíky. Samotná montáž kokpitů probíhá na montážním rámu, který umožňuje polohování kokpitů a slouží i jako expediční prvek. Tato koncepce umožňuje volný pohyb obsluhy mezi jednotlivými montážními vozíky. Pro snadnější pojezd vozíků a pro snížení opotřebení podlahy jsou v místě pojezdu instalovány hladké ocelové pozinkované plechy.
Montážní pracoviště jsou dále vybavena rozvody tlakového vzduchu, posuvnými závěsy montážního nářadí, osvětlením a ostatní elektroinstalací.
Systém doplňuje urychlovací dopravník pro výměnu rámu za klidu vozíku a testovací dráha vč. 4 ks vozíků testovacích přístrojů.

2. Expediční linka

Expediční linka je určena pro výměnu montážních rámů na montážní lince. Hotové kokpity jsou expedovány po 4 kusech v paletách. Na expediční lince dochází k automatické vykládce rámů z transportních palet, výměně rámů na montážní lince a naložení rámů s kokpity zpět do transportních palet.
Operace výměny rámů probíhá tak, že je nejdříve modulem s teleskopickým výsuvem odebrán plný montážní rám a uložen na uvolněné místo válečkového dopravníku. Následně je rám s kokpitem odsunut na navazující pozici a prázdný rám zaujme uvolněné místo válečkového dopravníku. Následně dojde k přemístění prázdného rámu do montážního vozíku linky.

3. Příjmová linka

Prostřednictvím příjmové linky jsou jednotlivé kokpity ve správném pořadí dopraveny a polohovány na přebíracích místech u montážní linky v provozu závodu.
Na vstupní pozici válečkového dopravníku - dále jen VD - jsou VZ vozíkem ukládány transportní palety se čtyřmi montážními rámy, osazenými palubními deskami (kokpity) osobních automobilů. Po odjezdu VZ vozíku z prostoru dopravníku je paleta automaticky přesunuta na navazující akumulační pozice VD. Před vlastním automatickým vykládáním je transportní paleta s montážními rámy vystředěna do jednoznačně definované polohy.
Vyprázdnění transportní palety probíhá postupně. Každý rám je přesunut na dopravník umístěný na vozíku zdviže prostřednictvím dvou na sobě nezávislých nůžkových mechanismů.

Po vyprázdnění je transportní paleta přesunuta na navazující akumulační VD před VD, umístěný v prostoru nakládacího zařízení montážních rámů. Nakládací zařízení přebírá jednotlivé montážní rámy z koncové pozice VD a vkládá je postupně do transportní palety. Po zaplnění čtyřmi montážními rámy je paleta přesunuta na výstupní úsek. Odběr palet VZ vozíkem probíhá z výstupního VD.

4. Montážní rámy

Součástí dodávky linek byl rovněž, vývoj, výroba a dodávka 170 ks montážních rámů. Montážní rámy plní v montážní lince funkci montážního přípravku, který umožňuje polohování montovaného kokpitu. Současně v procesu expedice plní transportní funkci, kdy je jako nosič rámu dopravován ke konečné montáži.