null
null

VDsteel

Výrobní dokumentace pro ocelové konstrukce a opláštění průmyslových budov
Výroba a montáž ocelových konstrukcí včetně geodetického zaměření

Všeruby, Plzeňský kraj, Ceská Republika

O VDsteel

Zpracování výrobní a montážní dokumentace OK

Hlavní činností, kterou se zabýváme, je tvorba výrobní dokumentace pro ocelové konstrukce. Tato dokumentace je vždy vytvořena podle aktuálně platných norem a dodaného projektu nebo statického výpočtu s přihlédnutím na specifické požadavky výrobní firmy a přepravní možnosti.

Samozřejmou součástí naší výrobní dokumentace je i tzv. montážní dokumentace. Podrobné a kvalitní schéma pro sestavení vyrobených dílců na staveništi tak, aby byla montáž rychlá, intuitivní a především bezproblémová.

Nedílnou součástí námi zpracované výrobní dokumentace je detailní výpis materiálu pro vlastní výrobu jednotlivých dílců.

Hrubá sumarizace pro objednání materiálu před výrobou a celkový výpis šroubu je samozřejmou součástí dokumentace.

Tvorba kladečských plánů včetně navazujících detailů

Naší další činností, kterou se aktivně zabýváme, je kompletní opláštění průmyslových budov. Zpracování kladečských plánů a detailů nosných střešních trapézových plechů, stěnových trapézových plechů, nosných stěnových kazet a fasádních sendvičových panelů.

Na detailech závisí funkčnost celého systému opláštění

Součástí dokumentace opláštění je také vypracování a návrh klempířských a hydroizolačních detailů. Tak jako jsou důležité detaily ocelových konstrukcí, tak klempířské a hydroizolační detaily jsou alfou a omegou celého opláštění haly nebo budovy. Na těchto někdy opomíjených a podceňovaných částech dokumentace stojí úspěch celé stavby nejen z estetického a architektonického hlediska, ale především z funkčního hlediska, jako je zatékání do objektu z důvodu špatně navrženého odvodnění, ukončení střešních plášťů nebo špatné provedení tepelně-izolačních detailů a následné telené „mosty“ způsobující lokální promrzání a z toho vyplývající problémy.

Výběr správného střešního systému haly, stavby, domu

Potřebujete navrhnout kompletní a ověřený systém střešního pláště z hlediska dlouhodobé životnosti, tepelně izolačních vlastností či z požárně bezpečnostního hlediska? Nevíte, jaký systém je pro Vaši střechu ten správný?

PVC folie nebo asfaltový modifikovaný pás?

Zajistíme Vám kompletní návrh řešení Vaší střechy včetně veškerých certifikátů až po konkrétní cenovou nabídku na kompletní systém a realizaci. Vyhodnotíme výhodnost použitého materiálu – asfaltový modifikovaný pás nebo systém PVC folie podle konkrétního zadání projektové dokumentace nebo Vašich požadavků.

Prosvětlení, odvodnění, zelená střecha, terasa

Potřebujete navrhnout vhodný systém prosvětlení nebo odvodnění střešního pláště? Uvažujete ve svém projektu s netradiční pochozí střechou nebo chcete použít systém zelené střechy a potřebujete základní informace? Zašlete své požadavky a my je předáme specialistům pro střešní systémy a zajistíme vše potřebné.

Kompletní dodávka a výroba ocelové konstrukce

Potřebujete-li kompletní dodávku ocelové konstrukce včetně montáže, předáme Váš požadavek našim specialistům pro výrobu a zašleme cenovou nabídku.

Statický výpočet pro ocelové konstrukce

Potřebujete statický výpočet pro ocelovou konstrukci? Rádi předáme Váš požadavek našim specialistům ze statického oddělení a zajistíme optimalizovaný výpočet pro co nejefektivnější výsledek celé konstrukce.

Geodetické zaměření, vytyčovací práce

Potřebujete pro svou stavbu, ocelovou konstrukci či rodinný dům geometrické zaměření včetně potřebné dokumentace a veškerých dokladů pro katastrální úřad? Rádi předáme Váš požadavek našim specialistům-geodetům a vypracujeme podrobnou cenovou nabídku podle Vašich požadavků.

Doporucené firmy Stavebnictví

.C-CTU-2932696341
null