PRŮMYSLOVÝ KATALOG
 

Zprostředkování obchodu

Průzkum trhu, soupis potenciálních obchodních partnerů, kontaktování obchodních partnerů. Zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých, včetně případného provádění obchodních transakcí na účet jiných nebo v zastoupení jiného.

.CP-CTU-2490323662