ZPS-Frézovací nástroje

Největší tuzemský výrobce fréz z rychlořezných ocelí. Společnost nabízí i služby tepelného zpracování kovů.

Zlín, Ceská Republika

O ZPS-Frézovací nástroje

Dlouholetá tradice a zkušenosti, vysoká kvalita výrobků, hustá obchodních síť a příznivá cena, pomáhají udržet vysoký podíl na tuzemském trhu a neustále rostoucí uplatnění v exportu na náročných, zejména evropských trzích.

ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. je největším tuzemským výrobcem fréz z rychlořezných ocelí. Dominantním exportním regionem je dnes Německo. V oblasti regionálního působení společnosti je významná nabídka služeb tepelného zpracování nástrojových ocelí a dalších kovů, kam patří především kalení, popouštění a iontová (plazmová) nitridace. Kalírna disponuje rovněž vlastní svozovou službou.

Nabízíme tyto postupy tepelného zpracování:

  • Kalení a popouštění
  • Žíhání: na měkko, na snížení pnutí, normalizační, rekrystalizační, rozpouštěcí žíhání nerez ocelí, žíhání Cu slitin, stabilizační žíhání
  • Zušlechťování Al slitin

Dále pak:

  • Kapilární pájení natvrdo s využitím Ni,Cu, pájek
  • Nitridaci
  • Povrchovou úpravu tryskáním

ZPS-FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. je členem koncernového uskupení se společností VRTÁKY a.s., se sídlem v Kyjově. Společnost VRTÁKY a.s. vyrábí vybrušované vrtáky z rychlořezných ocelí.

Společnost ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. neustále pracuje na zvyšování konkurenceschopnosti na klíčových trzích. Prioritním cílem je orientace na zákazníka, kde je nezbytné vyhovět aktuálním požadavkům rychle se rozvíjejícího trhu s nástroji.

Certifikáty:

ISO 9001:2000

.C-CTU-1339229366